List truyện Đam mỹ


update 21/02/13  ~~ Chủ xị: Lin BT  

Màu hồng là truyện mới edit, hoàn

có truyện mới, truyện nào hoàn hay nhà nào khóa hoặc xóa thì mọi người bảo ta nhé ^^

Link truyện lấy hoàn toàn bên Động Màn Tơ và có chỉnh sửa lại

Tên truyện – tên tác giả [Thể loại]

Chú thích thể loại:

[HĐ]: hiện đại

[CT]: cổ trang

[CĐ]: cận đại

[XK]: Xuyên không, phản xuyên không

[NP]: nhất thụ đa công hoặc nhất công đa thụ

[PT]: phụ tử, ngụy phụ tử

[AE]: huynh đệ nhưng vì sợ trùng với hiện đại nên để là anh em

[STV]: Sinh tử văn

[VD]: Võng du

[HH]: Huyễn Huyễn

[TL]: Tương lai

[N]: Ngược tâm, ngược thân, ngược ít, ngược nhiều ~> nói chung là nó ngược >”<

[SE]: Kết SE, BE

[TTV]: Thanh thủy văn, ấm áp, pink,…. ~> nhét vào 1 cái cho nhanh vì bạn lười =.=

[TS]: Trọng sinh

[SM]: tự hỉu

# A BC D Đ E G H K L M N O P Q R ST V W X Y

.

.

#

囧 nhân nhất gia thân – Ngã Đích Tiểu Q

0 Distance – Ám Dạ Lưu Quang [HĐ]

10 Tuổi vs 17 Tuổi   – [HĐ – AE] Complete

1930   – Triệt Dạ Lưu Hương [CĐ] Complete

15P, 7H, 6SM  – Hổ Phách Trùng Tử [HĐ] Complete

1 người cha và 3 đứa con – Phong Duy (NiuNiu) – [CT] Complete

7 Ngày – Thất Thiên  – CXS [CT] Complete

36 Kế  – Âm Thịnh Xí [XK]

365 Nghề: – Á Hải [HĐ]

.

A

AA! Phụ Thân   -Phạn Đoàn [HĐ – PT] Complete

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản [HĐ]

A Nhuyễn Rebma [CT – AE- NP]

Ác Chỉnh Hồ Ly Tinh – Phong Lộng [CT]

Ác Huynh Tại Bên – Lililicat [CT]

Ác Ma – Nhất Nhị Tam [HĐ]

Ác Ma Bảo Bối – Thất Liêm Tinh [HĐ, STV]

Ác Ma Chi Danh   Nhĩ Nhã [HĐ] Complete

Ác Ma Cũng Đi Làm – Lililicat [HĐ]

Ác Ma Đệ Đệ Của Ta – Thiên Thiên Vũ [CT, AE] Blog khóa

Ác Ma Hướng Bên Trái – Chiến Tranh [HĐ]

Ác Mã Ác Nhân Kỵ  – Hắc Bạch Kiếm Yêu [CT] Complete

Ác Mộng 01 (Chương 1-50) 02 (Từ chương 51) 03 (Từ C68) – Điển Y [HĐ, STV] Complete

Ác Phó – Tiêu [CT] Complete

Ách Ba – Thụy Giả [CT] Complete

Ách Thê – Thiên sứ J [CT]

Ai Cùng Ai Gặp Thoáng Qua – Mạt Hồi [HĐ]

Ai Là Ai Đích Thương – Neleta [HĐ, TS]

Ai Nói Tôi Không Yêu Cậu – Giang Hồ Thái Yêu Sinh [HĐ, VD]

Ái Bất Hối – Huyễn Hải [CT, STV] Complete   (blog xóa nên đọc tạm trên wattpad nhé)

Ái Đích Dụ Bộ  01  02 – Kết Kết [HĐ]

Ái Đích Thành Nhân Thức  – Phao Phao Tuyết Nhi [HĐ, PT]  Complete chính văn

Ái Khuyển – Ly Chi Nhược Tố [HĐ]

Ái Hậu Dư Sinh – Blog khóa

Ái Linh – Vũ Ánh Duy Tân [CT, XK]

Ái Ngươi Sẽ Ăn Luôn Ngươi – Bắc Thần Hàn Ngọc [HĐ]

Ái Nô Hệ Liệt 01   02 – Hương Phẩm Tử Hồ [CT]  Complete Ách nô, Tuyết nô nhi, Si nô nhi, Lãnh nô nhi

Ái Thần Ái Tác Quái Hệ Liệt – Lăng Báo Tư  Complete

Ái Thượng Bổn Đệ Đệ – Tiểu Vi [HĐ, AE] Complete

Ái Thị Đột Tập  (Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ) – Kết Kết [HĐ] Complete

Ái Thượng Đại Sư Huynh  – Đông Trùng [HĐ] Complete – Blog khóa

Ái Thượng Mĩ Nam Quản Gia – Apple [HĐ] Complete  

Ái, Thuyết Bất Xuất Khẩu – Thu Chí Thủy [HĐ, STV] Complete

Ái Tình ấm Áp Uyên Ương Hệ Liệt – Mạc Quang Thần

Ái Tình Đường Viền  – Đào Hoa Nông [HĐ] Complete

Ái Tình Sự Kiện Bộ Hệ Liệt – Lâm Bội [CT]

Ái Vô Cấm Kỵ  – Lữ Hi Thần [HĐComplete

Ảm Dạ Ly Du – Thủy Thiên Nhất Sắc [CT, XK]

Ám Dạ Trầm Luân – Triều Thanh Tiệm Huyên [HĐ, STV] Complete

Âm Dương Gia Tỏa – Vi Lâu [HĐ]

Âm Luyến – Huyết Sắc Sắc Vi [HĐ]

Ân, không sao cả – Bò cạp ôn nhu [ CT]  Complete

Ẩn Nguyệt Tập Ảnh 01  02 – Thất Nguyệt Lưu Hỏa [CT, STV]

Ân tứ (Báo ơn) – Sài Kê Đản [HĐ]

Ấn Chương Của Vương Tử  – Bunny [HĐ]  Complete

Anh Hoa Hỏa   Blog khóa

Anh Hoa Học Viện Hệ Liệt – Lăng Báo Tư [HĐ]

Anh Nghĩ Muốn Em  – Thỉnh Khiếu Ngã Dục Dã [HĐ]  Complete

Anh Yêu Em  – Bách Linh [HĐ] Complete

Anh Yêu Xấu Xa  Blog khóa

Ảnh Công Tử  01  02 – Lililicat [CT]

Ảo Giác  – Lam Lâm [HĐ]  Complete

Ánh Trăng Nơi Đáy Nước  Complete – Blog khóa

Áp Ngươi Cả Đời – Lạc Không [CT]

Áp Trại Phu Nhân – Lam Hề Lạc [CT, STV] Complete

Atula Vương Đích Nam Nhân  1-12   13 – 22   23 trở đi – Thất Huyền [XK]

.

.

B

Ba Ba 17 Tuổi Của Ta  – Đặc Lôi Khắc [HĐ, PT] Complete

Ba Ba Đích Tân Nương Tử Ở Cửa Đối Diện – Đỗ Tử Đằng [HĐ]   Complete

Ba Ba Độc Thân Của Ta   – Thấu Vọng [HĐ, PT] Complete

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân – May0520 [HĐ]   Complete

Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu – Thiên Tiểu Trạm [HĐ] Complete  

Bà Mối 10086 – Lão Nương Là Thục Nữ [HĐ]

Bá Chủ Đích Nhu Tình  – Tam Nguyệt [HĐ] Complete

Bá Chủ Đích Soả Nhi – WingYing [CT, PT]

Bá Đạo Vương Gia Điêu Ngoa Công Tử  – A Tạc [CT, XK, STV] Complete

Bá Đạo Vs Ôn Nhu  – Tam Nguyệt [HĐ] Complete

Bá Tình Thủ Ái – Nam Quân [CT, NP]

Bá Tước Đại Nhân Cầu Người Tha Đi 01 02 – Mễ Yến Nhi [HĐ, TS]

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt – Hải Hàn [HĐ]

Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc – Thâu Nhãn Sương Cầm [CT]  Complete

Bạc Tửu – Cơ Ương [CT, AE]

Bạch Hắc Bạch  – Hàn Y [HĐ]   Complete

Bạch Công Tử   – Tiêu [CT] Complete

Bạch Y Kiếm Khanh  01  02 03 – Thụy Giả [CT]

Bách Hoa Khiếu Hệ Liệt – Hoan Hoan Lạc Lạc [CT]

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký   – Tự Từ [CT] Complete

Bách Thảo Chiết  01   02  – Ám Vi Dạ Nguyệt [XK, NP]

Bạch Hạnh lang – Nhân Tâm [CT]  Blog khóa

Bạch Miêu – Thiên Phong [HĐ]

Bạch Si Dã Tố Công – Bạo Kì [CT]

Bạch Si Nam Công Quan 

Bạch Trạch – Phan Độ [HĐ] Complete

Bách Quỷ Dị Văn hệ liệt – Bách Quỷ Dạ Hành [HH, STV]

Bán Cá Hải Dương 

Bán Diện Trang –  Ánh Vô Tà [HĐ, AE]

Bản Sắc Lưu Manh – Lãnh Hương Trần [HĐ]  Complete

Bảng luyến – Hỏa Lạp Tử  [CT]  Complete

Bàng Hoàng Đích Dã Thú  – Bạch Vân [HĐ] Complete

Bàng Môn Tả Đạo – Khốn Ỷ Nguy Lâu [HH]  Complete 

Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang  01  02  – Nhất Hề [CT, XK]

Băng Phong Chích Dục  –  Liễu Liễu [HĐ]  Complete

Băng Sơn Vương Gia Đích Ái Nhân  – Thúc Thúc [CT]  Complete  blog khóa

Bánh Táo – VAINY [HĐ]

Báo Ân Kí  – Công Tử Hoan Hỉ [CT]  Complete

Bảo Bối – Neleta [CT, NP]

Bảo Bối Đừng Nghĩ Trốn 01   02  – Chỉ Táp [STV]

Bảo Bối, Khiếu Ba Ba   – Mâu Ti [HĐ] Complete

Bảo Hiểm Nhân Mạng – Phiền Lạc [HĐ]

Bảo Mẫu  – Tictac [HĐ] Complete

Bạo Quân –  Tế Mểu [CT]

Bát Điểm Đương  – Đại Phong Quát Quá [HĐ] 

Bát Mặc Đào Hoa  01  (q1)  02  (q2) – Mặc Nguyệt Nghê Thường [CT] Complete

Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh – Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ [CT]  Complete

Bất Chính Đương Quan Hệ   – Công Tử Hoan Hỉ [HĐ] Complete

Bất Dạ Thành – Bất Dạ (Phối Thái Thái Hàm) [HĐ]

Bất Đan Thuần, Hựu Chẩm Dạng  Blog delete

Bất giải phong tình Na Điểm Sự Nhi – Na Điểm Sự Nhi [CT] Complete

Bất Khả Kháng Lực  – Lam Lâm [HĐ] Complete 

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh – Song Tử Tinh Không [CT]

Bất Luân Chi Luyến – Bắc Xuyên Tú Hoành [HĐ, PT]   Complete

Bất Lương Đạo Sĩ Hệ Liệt – Cẩu Oa Tử [HH]

Bất Năng Thuyết Đích Bí Mật  – Kim Tại Dạ [HĐ] Complete

Bất Nghi Hữu Hận – Tàn Hoa Bại Liễu [CT] dđ lê quý đôn

Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt  – Vi Tiếu Đích Miêu [HĐ]  Complete

Bất Phối Đích Luyến Nhân – Bạch Vân [HĐ]  Complete 

Bất Quá Chỉ Như Vậy – Thất Nhan Nhan [HĐ]

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân – Thụy Giả [HĐ] Complete

Beautiful – Cửu Dạ [CĐ] Complete

Beijing Story – Tiểu Hòa [HĐ] Complete  

Blue  Thủy Trúc [HĐ, PT] Complete

Blue (Neleta) [HĐ]

Bị Cầm Cố Đích Ba Ba – Hải Ốc Nam Nhân [HĐ]  Complete

Bị Chà Đạp Đích Học Sinh Hội Trưởng – Tàn Khốc Đồng Thoại [HĐ] Complete

Bị Giam Cầm Đích Nam Nhân – Yêu Yêu Ka [HĐ] Blog khóa

Bị Hưởng Dụng Đích Nam Nhân – Phong Lộng [HĐ] Complete

Bỉ Lưu Manh Canh Lưu Manh  01  02  – Cửu Cửu Cửu Cửu [HĐ]

Bỉ Ngạn  – Huyết Nguyệt Ly Hồ [HH, XK, PT]

Bỉ Ngạn Đào Hồng – Mặc Thức Thần [CT] Complete

Bỉ Ngạn Lâm Uyên – Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch [XK, CT, PT]  Complete

Bí Mật – Huỳnh Dạ [HĐ]  Complete

Bí Mật Của Món Đồ Chơi – Phong Lộng [HĐ]

Bí Quyết Dưỡng Phượng – Đại Phong Quát Quá [HH]  Complete

Bích Huyết Phệ Tình  Ma Yên [CT]

Bích Thủy Tình Thiên – Tứ Huyền [CT, STV]  Complete

Biên Bức  01  02 – Phong Lộng [CT]

Biên Đóa Biên Ái  Blog khóa

Biên Giới – Thủy Hồng Diệp [HĐ]

Biên Nhược Thủy 01  02 – Sài Kê Đản [HĐ]

Biên Thành Phiến Mã 01  02 – Dịch Nhân Bắc [CT]

Biến Miêu Ký (Nhật Ký Hóa Mèo) 01 02 03 (Từ c5) – Hi Hòa Thanh Linh [HĐ]

Biến Thái Thần Quái Học Viện – Biên Bức [HĐ]

Biến Thân Du Hí – Linge [HĐ]

Biến Thân Hệ Liệt – Phùng Quân [CT]

Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Tố Yêu [HĐ]

Biệt Thự Mê Tình – Mạn Quang [HĐ]  Complete

Biệt  Trảo Cự Tinh Đương Tức Phụ Nhi  01  02

Bình Dân Hạnh Phúc   – Apple [HĐ] Complete

Bình Đạm Như Thủy – Thứ Hồng [HĐ]  Complete  (blog đã xóa nên Lin post link eb)

Bình Đạm Sinh Hoạt – Lam Xuyên [HĐ]

Bình Hành Tình Nhân – Nhược Hề [TS]  Complete

Bỏ Qua Chờ Đợi  – Ôn Nhu Đích Hạt Tử [HĐ]  Complete

Bội Đức Chi Kiếm -Killer [CT, AE]  Complete

Bồi Giá – Lam Sát [CT] Complete

Bồi Tẩm Thừa Tướng – Đoạn Tàn Tình [CT] Complete

Bối Phụ Dương Quang – Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết [HĐ]  Complete

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp – Tô Du Bính [HĐ]  Complete 

Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre – Bất Tất Bất Tất [XK]  Complete

Buông Tha Cho Ta Được Không  – Thanh Dương [HĐ]  Complete

Bức Khổ Tình Sử Của Tiểu Tài Xế – Ngốc Ngốc [HĐ]

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia – Phong Lan Nhất Thanh [CT, STV]  Complete

.

.

C

Ca Ca , Ba Ba Thật Vĩ Đại – Cổ Linh [HĐ]  Complete

Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín – Phong Lộng [HĐ, AE]  Complete

Ca Ca Hỗn Huyết Của Ta  – Bloodtie [HĐ, AE]  Complete

Ca Ca Xuất Giá –  Fairylulu  Complete

Ca Thần Chi Luyến  – Reta [XK, CT, NP]  Complete

Các Độc Giả Ơi, Tác Giả Bị Ăn Tươi Rồi – Sư Cắng [HĐ]  Complete

Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX – Ngữ Tịch [HĐ]

Cái Này Mỹ Lệ Hựu Xấu Xa Đích Thế Giới  – …… [HĐ, STV, SE]  Complete

Càn Quấy  – Giang Hồ Thái Yêu Sinh [HĐ, N]

Cảnh Đế Kí Sự  01  02  – Phi Ngôn Phi Mặc [CT]

Cảnh Quan Đích Lão Hổ Lão Công  – Vô Hạn Hoàn Hôn [HĐ, NP]

Cảnh Sát Tảo Tiểu Thâu – Tự Từ [HĐ]  Complete

Cạnh Kiếm Chi Phong  – Tiêu Đường Đông Qua [HĐ, TS]

Cao Gia Phong Vân  – Lăng Báo Tư [CT]  Complete

Cấm Cung 01 02  – Mạt Hồi [CT]

Cấm Đoạn Chi Luyến  – Sở Ly [HĐ, NP]

Cấm Kỵ Hệ Liệt – Mê Dương

Cấm Lại Gần (Thỉnh Vật Kháo Cận) – Lam Lâm [HĐ]

Cấm Ngục 01 02  – Bạo Kì [HĐ]

Cấm Sắc  – Bạch Vân [CT, N]

Cẩm Y Vệ  – Phi Thiên Dạ Tường [CT]

Cầu Duyên  – Thập Thế [HĐ, STV]  Complete

Cầu Hoàng   – Phượng Trọng Hoàn [CT, XK, PT]

Cầu Hoàng  – Lãnh Mị [CT, N]  Complete

Câu Cấm Lão Đại  – Phong Dạ Hân [HĐ]  Complete

Câu Chuyện Bể Bơi  – Tiểu Mao Mao [HĐ, TTV]

Câu Dẫn Mỹ Mông Điếm Trưởng   – Lăng Báo Tư [HĐ]  Complete 

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng  – Cuồng Thượng Gia Cuồng [HĐ, N]

Câu Đáp Thành Gian  – Iris Lạc [HĐ, SE]  Complete

Câu Lạc Bộ Sắc Lang   – Ngữ Tịch [HĐ] Complete

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt  – Dailyowl [CT, N]  Complete 

Cát Tường Như Ý  – Đào Yêu [HĐ]

Cát Tường Thú Hệ Liệt – Lăng Báo Tư [CT]

Cật Phạn, Thụy Giác, Đả Cương Thi  – Đả Cương Thi [……]

Cha Là Long Tộc  – Bàng Bạch [HH, PT]

Cha Lưỡng Nhất Khối Nhi Quá Nhật Tứ Bái  – Giang Thi [HĐ] Complete

Chanh Hoàng  – Phong Duy [HĐ, N ,SE] Complete

Chạy Trốn  – Điển Y [HĐ, STV]

Chạy Trở Về Thế Giới Của Các Ngươi  -Kiss Tĩnh [XK]  Complete

Chẩm Hội Như Thử  – Có pass

Chân Mệnh Thiên Tử  – Chiến tranh [CT]

Chân Tình Tương ủng    – Tình Ngư [HĐ, N] Complete

Chất Tử  – Thiên Thương [CT]

Chất tử điện hạ  – Đái Văn Hi [XK, CT] Complete

Chất Tử Hoặc Quân  – Đan Tâm Túc Mễ [CT, PT]

Chất tử vu li – Đoan Mộc Du [CT]  Complete

Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo  – Đường Hoa Quế [HĐ, STV]  Complete CV

Chi Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt  – Bunny [CT]

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ  – Thiên Thiên Thiên Tầm [CT, N, SE]  Complete

Chỉ Tình Yêu Thắng     – Green Park [HĐ, TTV] Complete

Chỉ Túy Kim Mê  Blog khóa

Chí Tử Bất Du -Băng Long [HĐ]  Complete

Chỉ Xích Dương Quang  – Tiểu Mô Tiểu Dạng [HĐ]  Đây bản QT vì blog edit truyện này đã xóa

Chích Thị Vi Nhĩ  – Complete – Blog khóa

Chiếc Lá Kí Sinh  – Phong Dạ Hân [HĐ, N]

Chiến Dịch Ôn Nhu  – Chính Phòng [HĐ] 

Chiến Lật Chi Hoa 01 02  03 – Phong Dạ Hân [HĐ, N]   Complete

Chiết Quế  – Thủy Tinh Quang  Complete

Chiêu Tài    – Chu Tiểu Man [TTV] Complete

Chiêu Tuyết  – Bạch Mộ Băng Luân [CT, N]  Complete – Blog khóa

Chính Là Yêu Sủng Ngươi  – Tuyết Huyễn Hồ [CT, NP]

Chỉnh Cổ  – Thảo Thảo [XK, CT, N] Complete

Chocolate Chi 囧  Blog khóa

Chờ – Nhĩ Duy Hoa [TTV] Complete

Chờ Mong Độ – Lam Lâm [HĐ]

Chu Gia Hệ Liệt – Nam Chi

Chu Gia Nam Sủng Danh Mộ Yên  – Đỗ Tử Đằng [CT]

Chu Môn Hệ Liệt  – Lê Hoa Yên Vũ [CT]

Chú Định – Blog khóa

Chu Sa Lệ  – Sỏa Sỏa Sỏa Đích Sa Sa [CT]

Chung Điểm Trạm   01  02  – Hoa Bỉ Tác [HĐ]

Chúng Lý Tầm Tha  – Lâm Tử Tự [HĐ, TTV] Complete

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan  – Yến Khôi [HĐ, TTV]  Complete CV

Chúng Ta Một Nhà Đều Là Quỷ Hút Máu  – Tập Tiểu Vũ [HĐ, TTV] Complete

Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ -Thất Nhan Nhan [HĐ, N]  Complete

Chủ Nhân, Thỉnh Uy Ta Ăn No!  – Tiểu Bát [HĐ]  Complete

Chủ Tử 01  02  Complete 03  –  Phong Lộng [CT]

Chúc Mừng Sinh Nhật  – Điệp Chí Linh [HĐ]  Complete

Chuông Lạnh  – ….

Chuột Túi Xã Hội Đen  Vạn Tiểu Mê [HĐ, STV]  Complete

Chưởng Quỹ  – Đào Phù Complete

Có Quỷ Triền Thân  – Sồ Âm

Cô Đảo  – Thiên Diện Bạc Tiếu [CĐ, N]

Cô Độc  – Độc Hành Thú  Blog khóa

Cô Hồ – Hắc Sắc Cấm Dược [HH, N]  Complete (Chỉ có tới chương 21)

Cô Nhiên Tùy Phong  – Neleta [CT, PT] Complete

Cổ Bảo Đồng Cư Vật Ngữ – Nguyệt Lạc Tinh Trầm [HĐ]  Complete

Cổ Mộ Kì Duyên – Lê Hoa Yên Vũ [CT, XK, HH]  Complete

Cổ Quốc Ái Kinh 02  – Mê Dương  Complete 

Cơ khát   –  Dạ Đồng [CR, N] Complete

Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi – Do Đại Đích Yên [XK, TL]

Con Diều 01  02  – Phong Khởi Liên Y [CT, N]

Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại  – Lạc Thủ Xuy Hoa [HĐ]

Con Mồi Của Chàng Trai Lạnh Lùng – Ô Mông Tiểu Yến [HĐ]  Complete

Con Rết Tinh Và Vu Sư Đại Nhân  – Nô Ngọc [CT]   Complete

Con Trai Thanh Quan Cha Gian Thương   01  02  – Thanh Lam [CT]

Con Yêu Người Xa Lạ  – Thanh Phong Hướng Văn [HĐ, PT, N]

Còn Sống Chính Là Ghê Tởm  – Ni Cổ Đinh [CĐ, NP, N]

Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân  – Tự Từ [N]  Complete

Công Tẫn Thiên Hạ  – Sĩ Đồ Chi Yêu [CT]

Công Tử Biến Bại Gia Tử  – Nguyệt Hạ Diệp Ảnh [XK, HĐ, AE]  Complete

Công Tử Nhà Giàu Lấy Kiều Lang  – Linh Thủy [CT]  Complete

Cống Phẩm – Đông Trùng [CT]  Complete

Cốt Lý Hương  – Dubedu [HĐ]

Cúc Đãng   Lâm Quải Nhi [CT, NP, STV, AE] Complete

Cúc Hoa Cổ Kiếm Hòa Tửu  – Miêu Hợp [TS, CT]

Cùng Miêu Mễ H Ba – Thiên Nhất [HĐ, HH]  Complete

Cung Nghiệt  – Điển Y [CT, AE, N, NP, STV]

Cung Trung Liên Lí Thụ – Tư Vô Ích [CT, N] Complete

Cuộc Sống BT Của Hủ Nam chương 1-3 chương 4 trở đi – IK Lương [HĐ, TTV]  Complete

Cuộc Sống Đại Học Bi Thảm Drop

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu Hổ – Đoạn Dực Phi Tường [HĐ]  Complete

Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc – Đông Lan [HĐ, HH, STV, TTV]  Complete

Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá – Văn Thù [HĐ, STV]  Complete

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà   – Từ Từ Tiêu [HĐ, TTV, STV]

Cuồn Cuộn Hồng Trần 01 02  – Thiên Na [CT]

Cuồng Thú  01  02 03  04  – Băng Long [HĐ]

Cứ Như Vậy Mang Bản Thân Rao Bán  – Ám Vi Dạ Nguyệt [HH, STV]

Cự Tinh Tức Phụ Nhân (Người Vợ Siêu Sao) – Tồn Tại Tường Giác Drop

Cự Tuyệt Cứu Chuộc  – Lam Lâm [CT, AE, N]

Cực Ác Tử Kỵ – Phong Dạ Hân [HĐ]  Complete

Cực Đạo Hoa Hỏa  01 Complete  02  – Hoài Thượng [HĐ]

Cực Đạo Tà Diễm  – Trà Thụ Cô [CT, XK]

Cực Phẩm Tiểu Thái Giám  

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần 01 02 – Phong Gian Danh Hương [CT, XK, AE, NP, STV]

Cực Phẩm Thiếu Niên Hỗn Dị Thế  01  02 (blog khóa)  – Doãn Gia [CT, PT]

Cước Đạp Lưỡng Thuyền  Tiểu Hắc Tử [HĐ, NP]  Complete

Cưỡng Đoạt  – Lê Tiểu Bất [HĐ]  Complete

Cường Thủ Hào Đoạt  –  Vạn Diệp Chi Thương [HĐ, NP, N]

Cường Nhân Sở Nam – Đoàn Dục [CT]

Cừu Ái  Tiễn Quỷ [HĐ, PT]

Cừu Ái Phong Vân  01 (1-11) 02  –  Hữu Hữu Đại [CT, AE, N]

Cựu Nhân  01  02  03  – Công Tử Hoan Hỉ [CT]

Cứu Thục  – Thượng Quan Tử Đan [HĐ, N]  Complete

Cửu Cung Tế – Hồng Nhan [CT, N] Complete

Cửu Giới Hệ Liệt  – Tô Du Bính

Cửu Liên Hoàn  – Thành Trùng [CĐ] Complete

Cửu Thiên Liên Sinh  – Vạn Diệt Chi Thương  [CT, XK, HH]

Cửu Tội – Mạc Nguyệt Nghê Thường [HĐ, HH]  Complete

Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

.

.

D

Dạ Chi Thương  – Ái [HĐ, VD]  Complete

Dạ Diên 01 02  – Cẩu Vĩ Ba Thảo [HH, PT]

Dạ Đoạn Huyền  –  Kết Kết [CT, TTV]  Complete

Dạ Lan Tẫn Hoan  – Mộ Nhiễm [HĐ]

Dạ Nguyệt (Đêm Trăng)  – Công Tử Hằng [CT, HH, N]  Complete

Dạ Quang  – Mạch Linh [CT, XK, PT]  Complete

Dạ Sắc Biên Duyên  01  02  – Donggua 1986 (Tiêu Đường Đông Qua) [HĐ, HH]

Dạ Thuật – Ngưu Tiểu Bính [CT, N]  Complete

Danh Y Cải Tạo Xử Phương  -Phong Dạ Hân [HĐ]  Complete  

Dã Thú Pháp Tắc  – Thủy Ấn [HĐ, N]

Dâm Dục Thành Bảo  Mộc Hi [CĐ, STV, N]  Complete

Dẫn Lang Nhập Thất – Dịch Nhân Bắc [HĐ, N]   Complete

Dẫn Ly Tôn – Tùy Phong Phi [CT]  Complete

Dần Mão –  Arpege (Đống Đính Ô Long) [XK, TL, STV] Complete

Di Hận – Hoan Hoan Lạc Lạc [CT, N]

Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch  – Du Tai Nhân [XK, TTV]

Dị Giới Chi Long Bảo Bảo  Blog khóa

Dị Giới Tình Duyến Ma Vương Thiên Chi Tàn  – Back [HH]

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song  – Kinh Hồng [XK, HH, PT]

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc  – Bút Doanh Doanh đích Hoa Nhi [TL]  Complete

Dị Thế Du  – Tiêu Tiêu Ngư [XK, PT]

Di Thế “Đào” Hoa Trái  – Bạo Tiếu [CT, NP]

Dị Thế Độc Phách  01  02  – Đường Kì Nhân [CT, XK, NP]

Dị Thế Tịnh Đế Song Sinh Liên  – Thiên Lam Y Mộng Tử [CT, XK, AE]

Dị Thế Yêu Tinh  – Du Mộng Y Nhiên [XK, HH]

Dịch Hướng Thiên  – Giang Biệt Hạc [CT, TS]

Diễm Luyến Tàn Đồng – Duật Nhật [CT, TTV] Complete

Diễm Quỷ – Công Tử Hoan Hỉ [CT, HH, N] Complete

Diện Cụ  01  02  – Dịch Nhân Bắc [CT]

Diễn Luyến  – Luật Khinh [HĐ, N]

Diệp Gia – Triệt Dạ Lưu Hương [HĐ, N] Complete

Diệt Môn Sau Đích Báo Thù 

Diệt Thế Kỷ  – Vô Thố Thương Hoàng [HĐ]

Diểu Đông – Hữu Thị Hà Trư [XK, PT, N]

Diệu Nhật Lam Thiên – Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn [HĐ]

Du Hiệp Truyền – Ma Kiếm Công Tử “Vệ” Chính Nghĩa  – Đông Trùng [XK, TTV]

Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu – Thiên Nham [HH, STV]  Complete

Du Nhiên Ngạo Hàn – Tử Sắc Nguyệt Linh Lung [XK, PT] Complete

Dụ Đồng 01 02(Từ chương 55) – Neleta [CT, XK, PT, AE, NP] Complete

Dụ Hoặc – Không Thành Kế [HĐ, STV, N] Complete

Dụ Thanh Mị Sắc  – Thanh La Phiến Tử [HĐ, N]

Dụ Tình  – Thủy Tình Quang [CT, TTV]

Dụ Tình Dẫn Ái  – Chước Tích [CT] Complete

Dụ Tội  – Mặc Kỳ Lân [HĐ, N, PT, NP]

Dục Mãn Hạnh Lâm – Vạn Diệt Chi Thương [HĐ, N] Complete

Dữ Ái Vô Quan, Dữ Thống Hữu Quan –  Phong Lộng [HĐ, N, CV SE – PN HE] Complete  

Dữ Thiên Địa Đồng Thú -Thất Liêm Tinh [HĐ, HH, NP, STV]

Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt 01  02  – Dịch Nhân Bắc [HĐ, HH]

Dục Thần – Dục Thần [XK, NP]

Dung Quân  Complete – Blog delete

Dữ Thần Hôn – Nhập Loạn [HH, TTv, STV]

Dương Cửu  – Hoài Thượng [CĐ]

Dương Hoàng Đế Vs Sáu Con Lang Đại Thần  Complete – blog khóa

Dương Thư Mị Ảnh  – Nam Phong Ca [CT, STV]

Dưỡng Đản Ký blog khóa

Dưỡng Long  – Tô Đặc [HH]  

Duy Ái Thanh Phong  01 02  – Hạ, Lương Sơ [CT, PT, N]

Duyễn Luyến

.

.

Đ

Đa Đa Thị Xuyên Việt Lai Đích

Đa Tình Chích Hữu Xuân Đình Nguyệt – Lê Hoa Yên Vũ [CT, N]  Complete

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng – Triển Dung [CT]  Complete

Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học  – Thất Dạ Vong Tình [HĐ, STV]

Đái Trứ Nhi Tử Đàm Luyến Ái

Đãi Giá Hoàng Phi  01  02  – Giải Liên Hoàn [CT, XK, STV]

Đại Giá Qúy Phi – 奶嘴魔鬼鱼 [CT]  Complete

Đại Chủng Mã Chi Luyến – Uyển Như Luân Hồi [HĐ, HH]

Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình  – Dịch Nhân Bắc [HĐ]

Đại Giới  – Phong Nhi [HĐ, N]  Complete

Đại Hiệp  – …. [CT]  Complete

Đại Hiệp Dữ Thần Y  – Bích Dao [CT]

Đại Hoan Hỉ – Thiên Cửu Nhất [HĐ]  Complete

Đại Hồ Tử Lịch Hiểm Ký  – Tự Từ [CT]

 • Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu 01 02 03

Đại Lý Hoàng Đế

Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La  01  02  – Nhĩ Nhã [HĐ]

Đại Mễ Tiểu Mạch  – Thứ Hồng [HĐ] Compele

Đại Minh Hoàng Triều Thịnh Vượng Tập – Chức Vân\Vân Cẩm [CT]

Đại Minh Tinh Và Sát Thủ  – Cocoblue [HĐ]

Đại Phách Quan  Trần Tiểu Thái [CT, TTV] Complete

Đại Thần, Theo Ta Đi Thôi  – Giản Lâm Uyên [HĐ]

Đại Thúc, Chúng Ta Yêu Ngươi  – Vũ Ánh Duy Tân [HĐ, NP, STV]

Đại Thúc Biệt Tưởng Đào  – Tiện Vũ Hạnh [HĐ, NP]

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt – Ly Chi Nhược Tố [HĐ, TTV] Complete

Đại Thúc Thượng Ngộ Lang  – Mặc Kỳ Lân [HĐ, NP]

Đại Thúc Tứ Thập  – Đường Tiểu Xuyên [HĐ]  Complete

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  – Toshya [XK, NP]  Complete 

Đạm Sắc Sắc Vi  – Phong Lộng [HĐ, N]

Đắm Say Hệ Liệt (Trứ Ma Hệ Liệt)  – Lâm Bội [HĐ, HH] Complete

Đan hành bổn hệ liệt – Lăng Báo Tư [HĐ] Complete

Đan Vu Thưởng Thân – Vạn Ngữ [CT] Complete

Đao Mộng  Complete – Blog khóa

Đào Hoa Hành  – Đỗ Thủy Thủy [XK, HH, NP]

Đào Hoa Trái – Đại Phong Quát [CT, HH]  Complete

Đào nguyên mộng  – Thụy Giả [CT, TTV] Complete

Đảo môi tiểu bảo bối nhi – Bạc Vụ Vũ Hà [CT, TTV]  Complete

Đạo Diệc Hữu Đạo Chi Cửu Long Bôi  – Tiểu Tạ [CT]

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Điều Giáo Sư  – Lãnh Tiếu Đối Phong Đao [HĐ]

Đạo Mộ Chi Tế Phẩm  – Do Đại Đích Yên [HH]

Đăng Hoa – Tiêu Tương Vị Ương  [CT, 2 kết BE, HE] Complete

Đát Kỷ – Cổ Tinh Nhân [CT, XK, NP] Drop

Đêm Thành Phố (Đô Thị Dạ Quy Nhân)  – Chu Sa [HĐ]

Đề Tiếu Giai Phi – Phi Ngữ [CT, TTV] Complete

Đế Đài Xuân – Phong Duy (Niuniu) [CT] Complete

Đế Hậu  – Phượng Trọng Hoàn [CT, STV]

Đế Quốc Bóng Tối – Donggua 1986 (Tiêu Đường Đông Qua) [HĐ] Complete

Đế Nghiệp Vô Thương – Vạn Diệt Chi Thương [CT, N]  Complete

Đế thụ 01 02  – Băng Tuyết Nhu Tình [CT, N, NP]

Đế Vương Công   – Lông Nhất Tiếu [CT, XK, AE, N]

Đế Vương Gia -Triển Tường [CT, PT]

Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta  – San Đóa Lạp [HĐ]  Complete

Đi Qua Hồng Trần  – Dạ Vũ [CT, N]

Đi Săn  – Huỳnh Dạ [HĐ, TTV, N]

Địa Hạ Phách Mại – Điển Y [HĐ, N, SE]

Địa Hạ Thập Cửu Tầng

Địa Ngục Chi Ngược  – Phong Lộng [HĐ, SM, N]

Đích Tử Nan Vi

Điểm Tướng Quân Tâm

Điên Đảo Chúng Sinh

Điên Phúc Đồng Thoại  Complete

Điệp Vũ Hoa Khai  Complete

Điều Phong Lộng Nguyệt  Complete

Điểu Ngữ Chuyên Gia  Complete

Định Phong Ba  Complete

Đọa Lạc Bạch Bào  Complete

Đoạn Hồng Lâu

Đoạn Tình Kết  Complete

Đoạt Đế

Đoạt Tình Quân Sư Complete

Đổ Cục 01 02

Độc Bộ Thiên Hạ 

Độc Cô Huynh Đệ Hệ Liệt:

Độc gia chuyên sủng 01  02  – L Linh [HĐ, AE]

Độc Thủ Diêm Vương Lệnh Complete

Độc Y Cốc Hệ Liệt

Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có Complete (hay)

Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T

Độn Nô Ác Chủ

Đơn giản yêu hận  Complete

Đông Cung Đồ

Đồng Nhất Phiến Giang Hồ Hệ Liệt:

Đột Ngột

Đưa Tôi Đi Ngắm Biển Mùa Đông Complete (hay)

Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta

Đừng Chạy Lão Sư  Complete

Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi!  (chính văn) Phiên Ngoại  Complete

Đừng Nói Yêu Em (Biệt Thuyết Ái Ngã)

Đương BT Gặp Gỡ BL Complete

Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác  Complete

Đương Ngưu Lang Xuyên Việt Thành Tiểu Quan Complete

Đương Suất Ca Biến Thành Sửu Nữ Thì

Đương Thời Minh Nguyệt Tại

Đường Đột Mỹ Nhân Complete

Đường Lang Quân  Complete

Đường Nam Hướng Bắc

Đường Phong Chi Thừa Kiền Complete

E

Em Muốn Nói Với Anh  – Mộc Thanh [HĐ] Complete

.

G

Gặp Gỡ Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi ( Trời Sinh 1 Đôi) 01  02 03

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Quỷ

Gia Đình Ngọt Ngào Của Nghi Thần Nghi Quỷ

Gia Hữu Tiểu Ngốc  Complete

Gia Hữu Tiểu Tiện Complete

Giả như ngã thị chân đích (Giả như ta là thật)

Giả Tình Giả Ái

Gián Đập Không Chết  01  02

Giang Hồ Chiến Tình Lục

Giang Hồ Thiếu Niên Du

Giang Hồ Trái   Complete  

Giang Nam

Giằng Co

Gió Mùa Hè Complete 

Giữa Hè 01  Complete – Blog khóa  02  03

Góc Khuất Complete

God! Ngã Đại Giá Complete Q1

GV Ký Sự  01   02  – Vu Lạc Tinh Thần [HĐ, N]

.

.

H

Hà Chi Thương 01 02

Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt

Hạ Huyền Nguyệt

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà Complete (ko có PN cuối)

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương  01  02

Hạ Tân Lang  Complete

Hacker Otaku Và Tổng Tài  Complete

Hạt Sen Khai Hoa

Hắc Bang Bất Luân

Hắc Đạo Tình Duyên  Complete

Hắc Đạo Tình Nhân   Complete

Hắc Hồ Bạch Lang

Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha  01  02

Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt (Bóng Tối Ngăn Trở)

Hắc Y Đại Hiệm vs Bạch Y ma Giáo Giáo Chủ Complete

Hãn

Hãn Phỉ Hệ Liệt

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng  Complete – Blog khóa

Hán Thủy Đan Ưng  Complete

Hận Ái   Complete

Hận Nan Ly

Hấp Huyết Vương Tử Cùng Thợ Săn Hệ Liệt

Hậu Thổ Xuân Kì

Hầu Tử

Hắn Đến Từ Cổ Đại

Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Phiến Mại Sở Hệ Liệt:

Hạnh Phúc Viên Mãn Hệ Liệt

Hàng Ma Tháp 01 02

Hàng Không Bán  Complete

Hằng Ôn

Hải Âu Chi Thương 01  02  (từ c24) Complete

Hải Nguyệt Thâm Thâm Complete

Hái Hoa Tặc

Hải Lam Lam

Hại

Hào Môn Diễm  01  02  – Hiểu Xuân [HĐ] Complete 2 link

Hảo Nhân Nan Vi  Complete

Hạo Dạ Vị Ương

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Hãy Để Tôi Làm Anh Trai Em Đi  – Lương Vụ  [HĐ]  Complete

Hãy Chờ Ở Đây

Hết Thảy Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau

Hi Nháo Giang Hồ:

Hi Nháo Quan Trường:

Hi Nháo Dị Vực:

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại

Hiên Viên  01  (Complete Q1)  02  (Q2)

Hiện Đại Hậu Cung

Hiệp? Hiệp Sĩ?? Đại Hiệp???   Complete

Hiệu Ứng Bươm Bướm  Complete

Hổ Duyến Complete

Hoa Cải Dầu Nở

Hoa Dung Nguyệt Mạo   Complete

Hoa Dung Thiên Hạ 01 02 03 (Từ chương 4)

Hoa Đào Tiên

Hoa Giá Hệ Liệt 01 02

Hoa Hoa Du Long  01  02 (từ c5) 03

Hoa Khai Bất Kí Niên

Hoa Nhai Thập Nhị Thiểu Hệ Liệt

Hoa Nguyệt Ngân  Complete

Hoa Tâm Thuần Chúc Ái  Complete

Hoa Thần Nguyệt Tịch  Complete

Hoa Viên  Complete

Hoa Vũ Doanh Ca   Complete

Hòa Thân Vương Tử

Hóa Vụ

Hỏa Diễm Triền Truyện Complete

Họa Trung Hữu Quỷ  01  02

Hoan Hỉ Du Long

Hoan Nghênh Lai Đáo Trạch Nam Chi Gia   Complete 

Hoàn Khố   Complete

Hoàn Thị Thính Nhĩ Ngạ Trứ Ba  Complete

Hoàn Toàn Khống Chế

Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ”  Complete

Hoàng Đế Của Hoàng Đế

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám   Complete

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh   Complete

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ  Complete

Hoàng Kim Thử Tham Ăn  Complete

Hoàng  Kim Vũ Dực 01  02 03  04

Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt

Hoàng Nhi, Tiếp Chiêu  01  02

Hoàng Phu Trùng Trùng

Hoàng Thúc

Hoàng Tử Truyền Kỳ

Hoại Đạo 01  02

Hoạt Cai Nhĩ Ái Ngã

Hổ nô

Hồ Đích Lao Lung  Complete

Hồ Điệp Công Tử  Complete

Hồ Giá

Hồ Nghiệt

Hồ Sơ Chuyện Lạ

Hồi Đáo Minh Phủ Tố Thiếu Gia

Hồi Ức Quân Nhân Đồng Tính Truyện   Complete

Hồn đồn than

Hôn Vô Phổ

Hồng Bì Hài  Complete

Hồng Sắc Sa Mạc  01  02

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại  Complete

Hợp Đồng Chuộc Tội

Hợp Hoan  Complete

Hợp Tung Thiên Hạ

HP đồng nhân chi ngọ hậu  Complete 

Hủ Ước Số  01 02

Hứa Vị Trọng Sinh Kí   Complete

Hùng Miêu Viên Viên 01  02

Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào

Hữu Điều Kiện Luyến Ái  Complete

Hữu Phong Minh Lang

Hữu Thủy Vong Xuyên  Complete  

Hựu Nhất Xuân

Huề Thủ Hi Thủ  Complete – Blog khóa

Hủy Tâm Chú  Complete

Huyền cực Online  Complete

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang  Complete

Huyễn Phượng Khúc  Complete

Huyết Dạ

Huyết Dạ Dị Văn Lục

Huyết Lệ

Huyết Liên

Huyết Oa Oa

Huyết Sắc Chi Nguyệt  Complete

Huyết Sắc Mê Mộ  Complete

Huyết Tinh Phong Tình

Huynh Đệ Cấm Chỉ  Complete

Huynh Hữu Đệ Cung Q1&2  Q3  Complete 3Q

.

.

K

Kế Hoạch Cướp Tiền   Complete

Kế Phụ

Kết Hôn Đại Hỉ

Kết Thúc Sau Khế Ước

Khách Điếm Lão Bản

Khát Khao Khôn Cùng (Nan Ngôn Chi Dục) – Lam Lâm [HĐ]

Khắc Cốt Minh Tâm

Khất Cái Hoàng Đế  Complete

Khất Cái Nhân Sinh

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Complete

Khi Dưa Leo Công Gặp Hành Tây Thụ

Khi Đồng Nghiệp Nam Xuyên Không

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng Complete

Khi Phiến: Cúc Sắc Chính Nồng 01 02 (từ chương 4)  03

Khi Thiếu Gia Gặp Thiếu Gia  01  02  Complete

Khí Phách Thành Chỉ Sỏa Đại Phu  Complete

Khiết Phích Thiếu Gia  Complete

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hệ Liệt

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn  Complete

Khó Ngăn Cản  Complete

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Khoáng Thế Kim Sinh 01  02

Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim

Khố Hạ Chi Thần

Khổ Mệnh Tiểu Bá Vương

Không Muốn, Không Muốn, Buông!  Complete

Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao?  Complete

Không Sợ Chết, Sợ Đau

Không Thể Động

Không Thể Không Yêu – Lam Lâm [HĐ]  Complete

Không Thể Không Yêu

Không Thể Không Yêu Ta

Không Thể Quay Đầu

Không Tin Thanh Xuân Hóa Không Trở Về

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc  Complete

Khuynh Quốc

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

 • Chính Văn 01 (c1->7) 02 (c1->12)  03  04 05 (từ Q VI)
 • Phiên Ngoại 01 02 03 04

Khuynh Tẫn Triền Miên 01  02

Khuynh Tình   Complete – Blog khóa

Khuynh Thành Chi Luyến

Khuynh Thành Nguyệt

Khuynh Thành Song Tuyệt   Complete

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu  Complete

Khuynh Thế · Thiên Hạ Duy Song  Complete

Kiêm Gia Complete

Kiếm Ảnh Trọng Lâu Complete

Kiếm Quỷ Cổ Sư

Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng Complete

Kiểm Lai Đích Đại Thúc

Kiển

Kiền Sài Liệt Hỏa (Củi khô bốc lửa)  Complete

Kiều Thê Mỹ Thiếp

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái Complete

Kiki Vs Mimi Complete

Kim Dạ Bất Lưu Nhân Complete

Kim Đông Vô Vũ

Kim Hồ Complete

Kim Tiền Bang Complete

Kim Giáp Cáo

Kim Thiền Thoát Xác Complete

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên  Complete

Kinh Thành Tứ Thiếu gia

Kinh Thuế

Kì Định Kim Sinh  Complete

Kỳ Đãi Độ

Kỳ Độ Phi Hồng

Kỳ Duyên Hệ Liệt:

Ký Ức Chi Tỏa Complete

Kỵ Sĩ Diệt Vong (Mạt Nhật Kỵ Sĩ) Complete

.

.

L

La Mã Loạn Nhật

Là Ai Làm Cho Ta Xuyên Qua

Là Nam Nhân Thì Quyết Đấu Đi!  Complete

Lạc Diệp Hữu Tình  Complete

Lạc Hoa Hữu Ý

Lạc Mai Phong   Complete

Lại Đây Nghe Hồ Ly Tỷ Tỷ Kể Chuyện Đồng Thoại

Lam Điều Tam Bộ Khúc Complete (Q1) 02 (Q2 C6) Phiên Ngoại

Lam Nhan ‘Bất’ Bạc Mệnh  Complete

Làm bạn mà sinh (HP đồng nhân)  Complete

Lãm Nguyệt 01 02 (từ chương 11) 03 (từ chương 13)

Lâm Hương Complete

Lan Đình Tự 01 02

Lang Ái Tự Hỏa Complete

Lang Đích Tử Huyệt Complete

Lang Nha

Lang Quân

Lang Vẫn  Complete

Lang Vương Trục Phong

Lạnh Lùng Tể Tướng Liệt Hỏa Hoàng Đế  Complete

Lánh Nhất Chủng Nhân Sinh (Một Cuộc Sống Mới) 01  02

Lãnh Cung  Complete

Lãnh Hương

Lãnh Mạc Tình Nhân

Lãnh Thanh  Complete

Lãnh Thư Sinh

Lão bà Của Ta 16 tuổi

Lão Bà Của Ta 20 Tuổi

Lão Bà Nô  Complete

Lão Bà Vương Gia Của Ta Complete

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng Complete

Lão Cha   Complete

Lão Đại

Lão Phu Lão Phu Đích Nhất Dạ

Lão Tử Người Tốt?!!

Lăng Nhiễm Trọng Sinh  Complete

Lâm Song Dạ Ngữ Complete

Lâm Thời Tình Nhân Quan Hệ

Lê Dạ Complete

Lê Hoa Mật

Lê Hoa Tửu Complete

Lệ Ngọc Complete

Lễ Hồn

Liễm Âm Vấn Tình 01 02 (Từ chương 6) Complete

Liễm Diễm Complete

Liễm Diễm Cầm Hoan Complete

Liễm Trần Đoạt Ái Complete

Liên Kiến Complete – Blog detele

Liên Quân Hà Sự Đáo Thiên Nhai   Complete

Liên Tình Compelete

Liệp Lộc Compelete

Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên Complete

Liệt Diễm Complete

Liệt Tâm

Liệt Tinh Luyến Nguyệt  Complete

Liêu Nhiễu Kình Thương 

Liễu Hoa Phi

Liễu Sắc Thân Thân

Linh Huyễn Quốc Gia Hệ Liệt:

Linh Nhân Lệ

Linh Triển Nhật

Lộ Nhân Complete

Lộng Thần Chi Phong Lôi Dẫn

Lõa Sắc Sinh Hương Complete

Loạn Ly

Loạn Thần Truyện

Loạn Thế Khuynh Quốc  Complete

Loạn Thế Tình Duyên Chi Đế Vương Nam Phi

Long Chi Tâm

Long Du Thiển Khê 01 02  Complete 2 link

Long Hồ

Long Hương

Long Phàn Nguyệt

Long Sàng Đích Tráng Đinh

Long Vũ Phi Thiên 01 02 (từ chương 28) Complete

Lòng Trung Thành Và Tình Yêu Complete

Lost Temple Complete

Lúc Bắt Đầu Là Bị Cưỡng Gian Complete

Lục Diệp  Sâm Lâm Hệ Liệt

Luxury Man Complete

Lược Đoạt

Lương Chúc Hệ Liệt  01  02

Lương Y Thuần Ái Chuẩn  Liệu   Complete

Lưỡng Mang Mang Complete

Lưỡng Ốc Tam Phu Complete

Lưỡng Trọng Thiên  Complete

Lưu Lạc Quân Tâm Complete

Lưu Ly Luyến Quân 01 02

Lưu Manh Hoàng Phi Complete

Lưu Manh Vào Đại Học

Lưu Niên Tự Thủy Complete

Lưu Oanh

Lưu Quỷ

Luyến Ái Bảo Mẫu Complete cv (chưa edit PN Chu cha cùng Vương thúc thúc)

Luyến Ca Drop

Luyến Chiến Complete

Luyến Nhân Thủ Đại Kỳ Complete

Luyến Tâm Complete

Luyến Tình

Luyện Công Cuồng Nhân (Kẻ Cuồng Cày Level)

.

.

M

Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt

Ma Giới Thiên Sử

Ma Luyến

Ma Thần Cùng Quản Gia Complete

Ma Vũ Đại Lục Hành Kí

Ma Vương Dữ Ma Vương Và Gian Tình Sử

Ma Vương Đích Mại Thân Nam Nô  Complete

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi Complete

Mã Phu  Complete

Mạc Tích Thì  Complete

Mặc Ái

Mặc Chi Đồng   Complete

Mặc Sắc Liên Y  Complete  – Blog khóa

Mặc Thương

Mặt  Người Dạ Thú  01  02

Mạch Thanh 01 02 03

Mạch Thượng Hoa Khai 01 02 Complete

Mãi Lai Đích Bảo Bối

Mãn Thành Cấm Đại Tị Dựng Sáo

Manh Quân   Complete

Mang Sinh Duyên

Mang Tang Tử

Mang Theo Con Đi Kết Hôn

Mãng Duyên  Complete

Mạo Bài Tân Nương   Complete 

Mẹ Kế

Mê Cung

Mê Hồ Tướng Quân

Mê Hoặc Đích Ngưu Lang Complete

Mê Luyến

Mê Luyến Khế Ước Chủ

Mê Thất  Complete

Men’s World  Complete

Mệnh Quẻ

Mèo Con, Làm Ơn Ăn Ta Đi  Complete

Mèo Tinh Nhà Ta Complete

Mi Mục Như Họa   Complete

Mị Bất Khả Đáng  Complete

Mị Cung Ngâm  01  02

Mị Hoặc Ngu Nhạc Quyển

Mị Khuynh Diễm Thiên Hạ

Mị Loạn Hồng Nhan

Mị Tình Bá Ái

Mị Triều Cương

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu

Miêu Cẩu Hệ Liệt:

Miêu Cương Kì Tình Hệ Liệt

Miêu Mễ Tình Nhân 01 02

Miên Nô

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Miêu Miêu  Complete

Minh Hà Chi Cao Sí  Complete

Minh Nguyệt Hệ Liệt

Minh Xuyên Hệ Liệt:

Minh Uyên  Complete

Mít Ướt 01  02 Complete 2 link

Món đồ chơi của tổng tài

Mộc Vũ Niên Hoa

Mối tình đầu năm 14 tuổi  Complete

Mộng Đại Lục Hệ Liệt

Mộng Hồi Tàn Cận

Mộng Thương

Mộng Tuyết Nguyệt Complete

Một Năm Kia Complete

Một Ông Bố Và Ba Thằng Con  Complete

Mr.Right Chỉ Thuộc Về Tôi

Mua Nam Thê  Complete

Mục Thần Đích Ngọ Hậu Complete chính văn

Mưu Sát Lãng Mạn

My Lord, My God

Mỹ Nhân

Mỹ Nhân, Cho Ta Hun Cái Coi Complete

Mỹ Nhân Dữ Dã Thú

Mỹ Nhân Hoàng Đế

Mỹ Nhân Trì Mộ

.

.

N

Nam Cực Tinh 01 02 Complete

Nam Hoa Mộng

Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ 01 (dừng c13) 02 (phần trung Complete03(Phần Hạ)

Nam Nhân Đương Tự Cường Hệ Liệt:

Nam Phi ‘Hoặc’ Chủ

Nam Quán Hệ Liệt:

Nam Sủng  01  02

Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo

Nam Sủng Phải Xoay Người

Nam Thiếp Complete

Nam Tinh Học Viện Hệ Liệt

Nam Ưu Bí Tân

Nan Triền Đại Hiệp Đảo Môi Thần Y

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt Complete

Nếu

Nếu Có Thể Yêu 01 02

Ngã Ái Biến Thái Complete

Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến

Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt:

Ngã Bỉ Nhĩ Đại  Complete

Ngã Đích Đa Đa Dữ Tiểu Đa Đa Nhị Tam Sự  Complete

Ngã Đích Bạch Si Ca Ca Complete

Ngã Đích Hạnh Vận Tinh

Ngã Đích Hắc Đạo Lão Công

Ngã Hòa Tha  Complete

Ngã Ly Hạnh Phúc Soa Nhất Bộ  Complete

Ngã Môn Linh Dị Đích Sinh Hoạt

Ngã Tâm Phỉ Thạch

Ngã Thị Miêu Mễ Bất Thị Hổ

Ngã Thị Lưu Manh, Ngã Phạ Thùy

Ngã tiến cổ đại

Ngã Ý Tiêu Diêu 01  02

Ngạn Chử Giang Ly Mặc Phong Khởi

Ngàn Lẻ Một Đêm

Ngắm Một Trời Xuân

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật Complete

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Lang Cao Dương  Complete

Ngân Mặc

Ngân Hồ 01 02

Ngân Tích Hệ Liệt

Ngẫu Nhiên Đích Khái Suất

Ngây Thơ

Nghịch Thiên  Complete

Nghịch Thiên (Phong Duy)

Ngọa Tháp Chi Trắc Hệ Liệt

Ngoạn Vật Thế Gia Complete

Ngộ Điếu Phong Lưu Long Quân  Complete

Ngộ Hoan  01  02

Ngộ Ma

Ngộ Nhập Chính Đồ  01  02

Ngộ Nhập Tiền Nhãn 01 02 03

Ngộ Thủy Tắc Họa

Ngọc Hồ Băng

Ngọc Mạt Nan Toàn

Ngọc Nhân Hà Xử Giáo Suy Tiêu

Ngọc Toái Cung Khuynh Complete

Ngọc Vô Hà Complete

Ngốc Lư Biệt Truy Complete

Ngôn Do Tại Nhĩ

Ngôn Vũ Tường Thư

Ngu Nhạc Quyển Chi Thái Tử Giá Đáo

Ngu Quân Như Sơn  – Thập Thế [CT, N, STV]  Complete  

Ngũ Bộ Khúc Hệ Liệt

Ngũ Tuế Ác Ma Complete

Ngục Tai Complete

Ngục Quỷ

Nguyên Nhược Ngữ 01 02

Nguyên Sinh Thái

Nguyện Vi Quân Thụ

Nguyệt Hạ Triền Miên Complete

Nguyệt Hoa Khuynh Thiên

Nguyệt Lạc Khuynh Thế

Nguyệt Loan Loan

Nguyệt Mê Hệ Liệt:

Nguyệt Mê Sơ Đồng

Nguyệt Phong

Nguyệt Quang

Nguyệt Quang Chi Thành Hệ Liệt

Nguyệt Tiêu

Nguyệt Vũ Dị Thế

Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm Complete

Ngự Y Dữ Thần Y vs Phiên Ngoại Complete

Ngự Vương Ký

Ngưng Mâu Thâm Xử (Sâu Trong Đáy Mắt)

Ngược Ái

Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Người Kia

Người Thắp Sao Trời Complete

Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài  Complete – Blog khóa

Nghịch Phong Chi Hành Complete

Nhà Có Đô Đô   Complete

Nhà Có Chó Dữ Complete

Nham Động Mê Tình

Nhãn Ba Hoành  01  02

Nhâm Tính  Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình Complete

Nhâm Tính Vương Gia

Nhân Đáo Trung Niên Complete

Nhân Gian Tửu Tỉnh Mộng Hồi Thì

Nhân Ngư Hệ Liệt

Nhân Thú Chi Báo

Nhân Thú Hệ Liệt Complete

Nhân Thú Loạn

Nhập Cung Vi Tặc  Complete

Nhập Hí   Complete

Nhất Bổn Nhật Ký Dẫn Phát Đích Gian Tình  01  02

Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Nhất Cá Thái Điểu Đam Mỹ Tác Gỉa Đích Thấu Minh Nhân Sinh

Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng   Complete 

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản Complete

Nhất Đao Xuân Sắc

Nhất Điều Nội Khố Dẫn Phát Đích Phong Ba

Nhất Gia Tam Khẩu  Complete  

Nhất Hồ Thanh Trà Đảo Giang Hồ

Nhất Kích Tức Trung  01  02

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Lệ Khuynh Thành Complete

Nhất Mộng Phù Sinh

Nhất Niệm Chi Gian Complete

Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái  Complete 

Nhất Thế Khuynh Tình Complete

Nhất Thế Như Mộng (Một Đời Như Mộng) Complete

Nhất Thụ Phong Cương

Nhất Thực Thiên Hạ Complete

Nhất Thưởng Tham Hoan

Nhất Tiếu Sát

Nhất tiếu thiên hạ túy  Complete

Nhất Tướng Công Thành

Nhất Tuý Hứa Phong Lưu Complete

Nhất Vạn Cú Ngã Ái Nhĩ (Một Vạn Câu Em Yêu Anh) Complete

Nhất Võng Khuynh Tâm  Complete

Nhật Ký Tiểu Hy Hy

Nhật Ký Tiểu M

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Nguyệt

Nhật Thăng Nguyệt Trầm

Nhặt Được Tiểu Hồ Ly 5cm Complete

Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái (Mũ Xanh Lục Của Cậu Để Tôi Đội) 01  02

Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ Complete

Nhiên Dạ Complete

Nhiệt Độ Cơ Thể Complete

Nhiệt Hạ

Nho Thương

Như Hoa Như Ngọc

Như Lang  01&02 (cùng ng edit) 03

Như Nguyệt Như Thu Complete

Như Quả Đích Sự

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền Complete

Như Ý Đản  01  02 (tiếp chương 34)

Nhược Thụ Complete

Những Truyền Thuyết Hợp Lý Complete

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc Complete

Nịnh Thần 01 02

Nô Tài  Complete

Nột, Lão Sư

Nơi Bị Thượng Đế Lãng Quên

Nữ Tế Nan Đương

Nuôi Anh Là Họa

Nương Tử Đừng Chạy

O

Oa ‘Oa’ Thân Complete

Oan gia  Complete

Ô Hắc – Ma Hoàng Chi Trói Buộc   Complete

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa  Complete

Ông Trời Ta Hận Người Complete

Ông Già Noel Cười Một Cái Complete

Ông Nội 16 tuổi

.

.

P

FH Tiên Sinh Hệ Liệt

Pet Love Hệ Liệt

Phàm nhân ca  Complete

Phạm Quy

Phan Đa Lạp Đích Ma Hạp

Phán Quan Complete

Phản Tướng 01 02

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng  01  02

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phi Chủ Lưu Xuyên Việt  01 (c1-10)  02  (từ c11)

Phi Hữu Complete

Phi Long Tại Thiên

Phi Nguyệt Như Tuyết   01  02 03

Phi Trần  01  02

Phi Tử Tuyết   Drop

Phi Vân Độ  Complete

Phì Thê Phi Thất Complete

Phía Đông Thành Phố Nhỏ

Phiêu Bạc Phụ Tình Complete

Phiêu Vũ Phi Hoa

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phối Giác Complete

Phong Cuồng Đích Mộc Đầu Complete

Phong Hành Thiên Hạ 01  02

Phong Hầu Tiêu Sơn Complete

Phong Khởi Thiên Lan Chi Dạ Như Triệt 01  02

Phong Lâm Chi Ái Complete

Phong Lưu

Phong Lưu Danh Kiếm Si Thần Y

Phong Lưu Quyển  Complete 

Phong Nguyệt

Phong Nguyệt Trái Complete

Phong Nguyệt Vô Song

Phong Quá Thiên Phàm

Phong Quá Vũ Lưu Vân  01  02  (từ c12)

Phong Thần Truyền

Phong Tình Vương Triều Chi Quân Sinh Ta Vị Sinh

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân Complete (blog xóa nên Lin post link wattpad)

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phong Vũ Cuồng Sa

Phồn Chi 01  02

Phồn Hoa Thịnh Khai

Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch Complete

Phụ Tử Mê Tình Complete

Phụ Tử Quan Hệ

Phù Ảnh Ám Hương  Complete – Blog khóa

Phu Bằng Thê Hữu

Phù Sinh Mộng Hệ Liệt

Phụ Hoàng

Phụ Thân Ta Muốn Gả Cho Ngươi

Phụng Chỉ Thành Hôn

Phùng Quân

Phùng Xuân Complete

Phược Long Complete

Phương Pháp Chính Xác Để Cưa Đổ CV Kì Cựu – Vũ Điền Quân [HĐ, TTV] Complete

Phượng Bá Thiên Hạ 01 02 03

Phượng Hậu 01 02 (từ chương 17) Complete

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng Đồ Đằng 02 (từ chương 15) Complete

Phượng Hoàng Kiếp Complete

Phượng Hứa Quân Complete

Phượng Huyền Cung Thương  Complete  Phiên Ngoại  01 Complete  02

Phượng  Lai Lâu Complete

Phương Lâu Kí Sự

Phượng Phi Ly Complete

Phượng Tần 01 02 (từ chương 48) Complete

Phượng Tướng Quân Truyền Complete

Phượng Tường Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên 01 02 03  04 (từ Q6 Chương 18)

Phượng Vũ Chu Minh

.

.

Q

Quái, Ngài Thật Mỹ Lệ 01 02  – Khu Khu Tiểu Điểu [VD]

Quan Hệ Phụ Tử  – Đế Quân [HĐ, TS, PT]

Quan Trung Thiên Hạ  – Hạ Thức Tiểu Điều [CT, HH]

Quản Gia – Kha Hải Tình [HĐ] Complete

Quản Gia Kí Sự Lục  – Tiểu Trư Tước [CT] Complete

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch  – Hà Mễ Sao Phấn Ti [TL]

Quân Cờ  Blog khóa

Quân Kĩ – Thảo Thảo

 • Bộ 1: Phong Tự Yên La 01  02 (từ c48)
 • Bộ 2: Khuynh Tẫn Thiên Hạ  01  02

Quân Mạc Vũ  – Mỗ Tại Tư [CT, XK, PT] Complete

Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt – Tiêu [XK, NP]

Quân Tử Chi Giao  – Lam Lâm [HĐ] Complete

Quân Vương  – Duật Kiều [CT, PT]  Complete

Quân Vương Vô Tình – Xzozx [XK, PT]

Quỷ  – Back [CT, HH]  Complete

Quỷ Dị Tập Đàm  – Thu Chí Thủy [CT]

Quỷ Đế – Ký Tịch [HH]

Quỷ Đoạn Tình Thương  – Hồng Hà [CT, HH] Complete

Quy Tắc Thuần Dưỡng Ông Xã Hồ Ly  – Bách Quỷ Dạ Hành [HH, STV] Complete

Quỷ Kế  – Thiên sứ J [HĐ]  Complete

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại – Nhược Thủy [HĐ] Complete

Qủy Linh Tinh Quái Chi Đào Linh – Phong Tự Nguyệt [CT]  Complete

Quỷ Phu – Đọa Thiên [CT, HH]

Quỷ Súc, Chờ Ngược Đi!  – Nê Đản Hoàng [XK]

Quỷ Thê  – Mạt Hồi [HĐ] Complete

Quỷ Thoại Liên Thiên  – Thanh Khâu [HH]

Quỷ Thuyết  – Đế Quân [HĐ, HH]  Complete

Quỷ Y 01  02 (cùng 1 ng edit) – Thỏ Tử Tháp [HH]  Complete

Quỳnh Châu Toái Viên  – Thiên Phàm Vũ Điệu [CT, STV]

.

.

R

Ràng Buộc  – Huỳnh Dạ [HĐ]

Ràng buộc  – Ninh Mông Hỏa Diệm [HĐ]  Complete

Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi  – Thụy Bất Tinh [HĐ]  Complete

Rối Rắm – Hàn Mai Mặc Hương [HĐ, AE]  Complete

Romeo và Romeo 01  02  – Phong Dạ Hân [HĐ]

.

.

S

Sa Lạp +  Sa Lậu  – Bùi Lễ [HĐ] Complete

Sa Mạc Phong Bạo  – Chiến Thanh [XK]  Complete

Sa Trư Cải Tạo Kế Họa  – Lăng Báo Tư [HĐ]  Drop

Sa Trường Lỗ Ái  – Thiểm Ảnh Hồ [CT] Complete

Sau Cơn Mưa Thấy Cầu Vồng  – Dạ Vũ [HĐ]  Complete

Sách Đạn Tinh Anh  – Tiêu Đường Đông Qua [HĐ, TS]  Complete

Sài Lang Hổ Bái  – Hắc Sắc Cấm Dược [HĐ, PT]

Say Rượu Tình Ý  – Bích Dao [HĐ] Complete

Sắc Giới  Complete – Blog khóa

Sắc Lang Phụ Thân  – Băng Băng [CT, PT, STV]

Sắc Lang Thượng Sai Giường   – Đào Đào [HĐ]  Complete

Sắc Vi  – Y Tuyết [CT]

Sắc Vi Hoa Khai  – Tử Sắc Mộc Ốc [HĐ, AE]  Complete

Sắc Vi Xử Xử Khai Chi Luyến Sắc  – Thất Nhan Nhan [HĐ]

Sâm Yêu – Mộ Hàn [HH]  Complete

S.C.I mê án tập  – Nhĩ Nhã [HĐ]

Seven Hệ Liệt   – Triệt Dạ Lưu Hương [HĐ]  Complete

Si Tình Đích Nhân Luyến Lạc Thường  – Tiểu Liên [CT, STV]

Siêu Cấp Vị Hôn Phu  – Đạm Đinh Miêu [HĐ] Complete

Siêu Phàm Khế Ước

Siêu Sao, Tính Cái Gì?! 01 02 03

Siêu Sao Yêu Đại Thúc

Siêu Thời Không Báo Cáo

Sinh Diệt Phù Trầm

Sinh Hoạt ở Xã Hội Nguyên Thủy

Sinh Một Đứa Đi Complete

Sinh Ý Nhân

Soán Vị Ba  01 02 Complete

Song Hoa Song Diệp Hựu Song Chi

Sổ Kiến Hồng Trần Ứng Thức Ngã

Sôi Trào Complete

Sốt cao đột ngột

Sơ Luyến Anh Thì 

Sở Sở Hệ Liệt:

 • Bộ 1: Sở Sở Complete
 • Bộ 2: Yêu Ma
 • Bộ 3: Tiểu Bảo Bình Thiên Hạ  01 (Complete Q. thượng)  02 (Q. hạ)

Sở Vị Ái Tình (Trường Thiên)  Cái Gọi Là Ái Tình (Đoản) Complete 2 link

Sơn Hà Nhật Nguyệt   01  02

Sơn Tặc Đích Tiểu Quai

Sớm Tối Say Cùng Rượu Với Thơ  Complete  

Song Hoàng

Song Tâm 01 02

Song Tu

Song Tuyệt  01  02  03

Song Trình Hệ Liệt 01 02 Complete (4 quyển đầu – Lam Lâm)

Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Sử Thượng Tối Cường Đích Tiểu Thụ Complete

Sủng Manh Thê

Sủng Nhĩ Bất Cú 01 02 Complete

Sửu Hoàng Complete

Sửu Nhi Complete

Sửu Nô

Sửu Thụ Ngư Phu Complete

Sửu Tiên

Sửu Tiểu Xà  01  02

.

.

T

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Không Khóc

Ta Không Phải Sắc Ma

Ta Là Cha Hài Tử  Complete

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu Complete

Ta Là Một Con Mèo

Ta Là Thần Thú Không Phải Thần Thụ

Ta Sẽ Làm Cho Ngươi Yêu Ta

Ta Tình Nguyện Để Ngươi Ngược Ta Đến Cùng Complete

Ta Yêu Ngươi

Ta Yêu Nô Lệ Của Lão Đại

Tà Dương Thâm Điện

Tà Kiếm Phụ Thân Complete

Tà Tình Tự Chủ Sủng Vật Nam Hài

Tà Trần  Complete

Tà Ma Noãn Sàng Nam Nô Complete

Tạ Trường Lưu 01 02

Tả Ý Phong Lưu.

Tạc Thiên (Ngày hôm qua)  Complete

Tác Đồng

Tái Ái Một Hồi

Tái Thế Vi Hồ

Tái Thế Vi Xà Complete

Tái Tục Tiền Duyên Hệ Liệt  Complete

Tạm Biệt Yêu Giới

Tam Lưu Bộ Khoái Nhất Đẳng Hộ Vệ  drop

Tam Nhật Triền Miên

Tam Quan Bất Chính

Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Xích Thanh Phong Loạn Hồng Trần

Tám Năm Kháng Chiến

Tâm Thực

Tâm Võng

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao Complete

Tầm Tâm Hệ Liệt  Complete

Tầm Trảo Thân Thân  (Tìm Về Thân Ái)  Complete

Tẩm Thất Mỹ Lang Complete

Tàn Ngọc Li Thương Complete

Tàn Nguyệt Tình Thương  Complete

Tàn Tồn Complete

Tàn Tro Complete

Tang Thế Sinh Tồn  01  02  Complete

Tang Thi Biến Địa Tẩu

Tàng Anh Tập Hệ Liệt  Complete

Tàng Kiều

Tàng Tình

Tàng Yêu 01 02

Táng Phong Nhai

Tân Chủ Tẫn Hoan

Tân Hắc Công Tử Truyền Kỳ

Tân Lang Biến Tân Nương  01  02

Tân Lang Thượng Sai Giường  Complete

‘Tân Nương’ Của Ba Ba  Complete

Tân Thuyết Liêu Trai

Tân Triều Cựu Sự Hệ Liệt:

Tần Ca 01 02

Tấn Dương Công Tử

Tập Cảnh 01  02 Complete

Tây Lam Yêu Ca 01 02 (từ chương 23)  03 04 (từ chương 44)

Tây Xan Tiểu Tình Nhân Complete

Tế Phẩm Của Thôn Báo Tử Complete

Thả Tuý Phi Thương

Thác Dục Complete

Thác Giá Complete

Thác Liễu Thác Liễu Complete – Blog khóa

Thác Luyến 01 02

Thác Vị Complete 

“Thạch Nữ” Lão Bà

Thạch Tín Hành Động (Tỳ Sương Hành Động)

Thái Sư A Thái Sư

Thái Tử  Complete

Thái Thượng Hoàng  Complete

Tham Đắc Vô Yếm

Tham Lang Chi Hoa

Tham Lang Đích Xâm Chiếm Complete

Thâm Cung Oán

Thâm Cung Tù

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc Complete

Thân Ái, Ta Muốn Ly Hôn Complete

Thân Ái Đích Lão Công  01 (Chồng Yêu) Complete 02 (Ông Xã Yêu Dấu)

Thân Phận Hệ Liệt

Thân Thân Ngô Hoàng

Thần Châu Trầm Lục

Thần Đồ

Thần Nguyệt

Thần Tiên Công Tử

Thần Tiên Thú Complete

Thần Tinh

Thần Toán Dịch Kiếp Số Complete

Thần Toán Tứ Bộ

Thần Kinh Phái Xuất Sở

Thần Vô Chi Nguyệt  01 (1-31)  02 (Chương 32 trở đi) Complete

Thần Vô Chi Tế Complete chính văn

Thần Y Giải Tình Cổ  Complete

Thanh Ca Chi Dận Nhưng  Complete

Thanh Bình Kết Lục Complete

Thanh Bình Nhạc   Complete

Thanh Dục Tuyết Chủ Complete

Thanh Giang Ánh Tuyết    Complete

Thanh Huyền   Complete

Thanh Khung Kiếm Ảnh, Sát Na Chi Nhai

Thanh Liên Kí Sự

Thanh Mai Trúc Mã Complete

Thanh Mai Trúc Mã Hệ Liệt

Thanh mai sự – Đông Tiểu Thụ [CT]  Complete

Thanh Mạt

Thanh Minh Ám Nguyệt

Thanh Ngọc Án Complete

Thanh Phong Hận Complete

Thanh Phong Trục Nhật Complete

Thanh Sơn Thủy Linh Chi Ôn Dụ Thiên Complete

Thanh Ti Complete

Thanh Ti Tuyết

Thanh Trà Như Ôn

Thanh Y Thiên Hạ

Thánh Âm

Thánh Dạ Chi Hoa

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt

Thang Máy Complete

Tháng Năm Ngọt Ngào

Thập Niên Complete

Thập Niên Chi Yêu

Thập Nhất Lâu Complete

Thập Nhị Thánh Thú Cung   Complete  Phiên Ngoại

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt  Complete

Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt Chi Phiên Ngoại:

Thập Niên Tâm

Thập Tam Phân Tử Thần

Thất Miên Bệnh

Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt:

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Thâu Long Hoán Phụng  Complete

Thâu Tâm Tiểu Xà Tiên  Complete

Thế Gian Chỉ Sư Huynh Sư Đệ Mới Khó Dưỡng

Thế Giới Chi Môn  Complete  

Thế Thân Hoàng Tử

Thi Hoàng

Thị Diệp Thành Si

Thị Ngược Thành Tính

Thị Quân Thủ

Thị Vệ Sinh Bao Tử

Thiên Biến

Thiên Chân Vô Tà

Thiên Hạ

Thiên Hạ Đệ Nhất   Complete

Thiên Hạ Đệ Nhất Hệ Liệt:

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng  01 (1-34)  02  (từ c35) Complete

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc  Complete

Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên  Complete – Blog khóa

Thiên Hàng Hãn Thê

Thiên Hàng Yêu Nghiệt  Complete

Thiên Hảo Lam  Complete

Thiên Hữu

Thiên Khải Hành

Thiên Lý Khởi Giải  Vị Tịch [HĐ, TTV, N]  Complete

Thiên Niên Đích Yêu Ước  Complete

Thiên Nguyệt Chi Mị 01 02

Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sư Chấp Vị  Phiên Ngoại

Thiên Sứ Ở Nơi Đâu Complete

Thiên Thác Chi Hợp

Thiên Thần Hữu Dực  01  02 03 (bản Vĩnh Hằng)

Thiên Thần Online  01  02  03

Thiên Thần Sa Đọa Complete

Thiên Thủy Sơn Trang Chi Oan Gia Ngõ Hẹp Complete

Thiên Thư  01   02

Thiên Tính

Thiên Tự Yêu Thư

Thiên Vận Online

Thiền Vu Cưỡng Hôn

Thiến Nam U Hồn   Complete

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên

 • Chính Văn 01 02 (từ chương 40) 03 (từ chương 112)

Thiếu Niên Du   Complete 

Thiếu Niên Lạc Thượng Đích Phiền Não

Thiệu Hàn  Complete

Thiếp Cư Noãn Các Complete

Thiểu Thương

Thịnh Cung Vũ

Thịnh Thế Trường An Dạ

Thỏ Trắng Hay Prince Charming

Thổ Long Truyền Thuyết  Complete CV

Thói Quen Complete

Thối Tán Ba, Bôi Cụ  Complete

Thời Không Xuyên Việt Chứng Hậu Quần

Thu Phong Tái Khởi Thì

Thu Phong Triền Complete

Thu Tâm Ngọc Lạc Complete

Thu Tư  Complete

Thú Ái

Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt 01  02

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Thú Nhân Tinh Cầu – Phong Chi Vạn Lý [TL, STV]  Complete bộ 1

Thú Nô Complete

Thú Sủng  – Nhan Thiếu [STV, XK]  Complete

“Thú” Y   Complete

Thụ Công Thiên Hạ

Thụ Tính Đại Phát

Thuần Hoàng Ký 01 02

Thuần Linh Thời Đại Complete

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông  Complete

Thư Ca   Complete

Thư Đồng  Complete

Thư Kí Vạn Năng  Complete

Thư Sinh

Thư Sinh Hữu Lễ

Thư Sinh Vô Địch Chi Văn Tâm Điêu Long

Thư Tình Complete

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhâm Sơ Cuồng

Thử Sinh Vi Quân Lưu   Complete

Thừa Hoan

Thuần Y Tà Lang

Thúc Phược (Ràng Buộc) Complete

Thúc Phược Đông Cung  01 02 03

Thực Ảnh

Thực Nghiệm Tình Nhân Complete

Thực Nghiệm Tình Nhân Tục Tập

Thực Vật Nhân Complete

Thương  01 02 03

Thương Khung Chi Thượng

Thương Hoàn Thất Cung 01  02 03

Thương Hành Thiên Hạ 01 02

Thương Lạc

Thương Thệ

Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt:

Thương Nghiệp Chí Hệ Liệt  Complete

Thượng Bạch Ban Đích Thụ Hòa Thượng Vãn Ban Đích Công Đích Cố Sự    Complete

Thượng Cổ Chúng Thần hệ liệt:

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái Complete

Thượng Sàng Đi, Thiếu Gia

Thương Hải Dư Mộng Hệ Liệt:

Thùy Chủ Trầm Phù  01  Complete CV  02  Complete PN

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Thùy Ngôn Vô Dụng   Complete

Thủy Lưu Sa

Thủy Mị

Thủy Sắc Hệ Liệt Complete

Thuỷ Tinh Đăng Hệ Liệt

Thụy Khuyết Tình Sự Complete

Ti La Phi Độc Sinh

Tia Nắng Ban Mai

Tịch Chiếu Huề Phương Điện Complete

Tiệm Quan Tài Số 7  – Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ [HĐ]  Complete

Tiềm Long Tại Uyên

Tiềm Thủy Loan

Tiền Đồ Vô Lượng   Complete

Tiên Lí Tình Duyên Complete

Tiên Ma Chi Dữ Quân Đồng Miên

Tiện Ái  01  02  03

Tiện Nô Complete

Tiện Xà Truy Thê Lục 01  02

Tiền Phu, Nhĩ Hảo  01 Complete 02

Tiếng Nước Tí Tách

Tiết Độc Thải Hồng (Cầu Vồng Loang) Complete

Tiều Tụy Đông Phong Complete

Tiêu Diêu Vương Bổn Kỷ Complete

Tiêu Diêu Thiên Địa Du 01  02  03

Tiêu tiêu tây phong

Tiêu Tiêu Trọc Hề

Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Tiếu Mộng

Tiểu Băng Khối Lịch Hiểm Ký

Tiểu Công Năm Nay 7 Tuổi Complete

Tiểu “Đệ Đệ” Của Hoàng Đế 01 & 02 Complete (cùng ng edit)

Tiểu Điềm Nhi

Tiểu Giang Ngươi Đừng Chạy

Tiểu Lang Tướng Quân Complete

Tiểu Lâu Thính Vũ  01  02 Complete

Tiểu Lâu Truyền Thuyết  01  02

Tiểu Long Dưỡng Cá Xà Bảo Bảo Complete

Tiểu long nữ bất nữ

Tiểu Mỹ Nhân Cũng Khó Nuôi Complete

Tiểu Ngư Nhi Của Ta Complete

Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Tiểu Nhị

Tiểu Oan Gia Complete

Tiểu Phạn Quán

Tiểu Quai Một Hào

Tiểu Quan Đích Lang Trung Complete

Tiểu Quy Mô Chiến Tranh

Tiểu Thư Cưới Vợ 01 02 03 Phiên Ngoại

Tiểu Thú Phản Công Chiến 01 02 (từ chương 13)

Tiểu Thụ Nhật Kí Complete

Tiểu Tư 01 02 Complete

Tiểu Trạch Ngư Đích Sa Như Hòa Vương Tử Complete

Tiếu Xuân Phong Complete

Tiếu Ỷ Xuân Phong Bất Tự Tri 01 02 Complete

Tinh Ấn Online

Tinh Cầu Hoang Dục  01  02

Tình Duyên Hẹn Ước

Tình Duyến 01 02

Tình Đáo Nùng Thì Tình Chuyển Bạc

Tình Địch (Quan Tuyết Yến)

Tình Địch (Lăng Bộ Nhược Anh)

Tình Hãm Trạng Nguyên Lang 01 (Chương 1-6) 02 03 (Từ chương 6) Complete

Tình Khiên Trường Tư Complete

Tình Mê Pháp Lan Tây   Complete

Tình Minh Hoài Nhâm

Tình Nan Tự Cấm

Tình Nan Tự Cấm

Tình Nan Tự Chế  01  02 Complete 2 link

Tình Nhân

Tình Nhân Đệ Đệ  Complete

Tình Phi Nương Nương

Tình Yêu Bình Thường Của Ác Ma Và Dê Con Complete

Tĩnh Dưỡng Vô Uy Complete

Tĩnh Nguyệt Lâm

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tịnh Phi Dương Quang  Complete

Tố Cá Hoàn Khố Bất Dung Dịch

Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối Complete

Tọa Khán Vân Khởi Thì  Complete

Tỏa Ái Complete

Tỏa Thanh Phong

Toả Tình Khiên 01 Complete  02

Tỏa Ưng

Toái  Phong Thiên

Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tôi chỉ cấn có em – Mạc Quang Thần Complete

Tôi Lấy Gì Để Đổi Lấy Em Về?

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu Complete

Tối Chung Lưu Phóng

Tội Ái An Cách Nhĩ

Tội Nhân

Tội Nhân (Dật Danh) Complete

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu Complete

Tống Nghệ Tiểu Bạch Cùng Tam Tê Cự Oản  01  02

Tổng Giám Đốc Hệ Liệt:

Tổng Tài Nô Lệ Thư Kí Chủ Nhân Complete

Tổng Tài Và Kẻ Lang Thang Complete

Tống Thượng Môn Hệ Liệt:

Tra Công Hoàn Lương Ký Complete

Trả Thù

Trái Chủ Quan Hệ

Tranh Đoạt

Tranh Phong Complete

Trầm Gia Phong Vân Hệ Liệt

Trầm Hương Tỏa

Trầm Nịch Complete

Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã! Complete

Trầm Túy Đông Phong

Trần Túy Lưu Niên

Trất Tức Du Hí

Trì Ái   Complete 

Trích Tinh Lâu Hệ Liệt:

Triền

Triền Phược

Triều Lạc Nham Tây  01  02 (Từ chương 21)

Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký

Trớ Chú

Trọng Sinh Chi Bùi Vũ Complete

Trọng Sinh Chi Cự Ái

Trọng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Trọng Sinh Chi Đăng Phao Sửu Tiểu Áp   01  02

Trọng Sinh Chi Nịch Ái  01  02 Complete 03

Trọng Sinh Chi Phi Nhĩ Bất Khả

Trọng Sinh Chi Phong Di Vân Động

Trọng Sinh Chi Tảo Mộ

Trọng Sinh Chi Thái Tử Chiêu Dương

Trọng Sinh Chi Thâm Hải Hoàng Quan

Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Trọng Sinh Chi Thừa Tục  01  02

Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu Complete

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Trọng Sinh Chi Triệt Để Điên Phúc (Hoàn Toàn Phá Vỡ)

Trọng Sinh Chi Tửu Sắc Tham Bôi

Trọng Sinh Duyên Complete

Trọng Sinh Thành Con Mèo Của Anh

Trọng Sinh Tu Tiên Chi Nhạc Thần 

Trộm Một Cảnh Sát Mang Về Nhà

Trốn? Truy đuổi 01 Complete 02

Trở Lại Tuổi 14

Trời Sinh Một Đôi

Trúc Lâm Hẹn Ước

Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Ngoại Đào Hoa Khai

Trùng Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Trúng Độc

Trừng Phạt

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Trường An Huyễn Dạ  01  02

Trường Ca Hành

Trường Hận Ca Complete

Trường Phong Vạn Lí

Trường Tương Tùy Complete

Trượt Chân 01 02 03

Truy Công Tử  Complete

Truyền Thuyết Cuối Cùng Complete

Tu Sáp Nam Tử

 Complete

Tù Ái Complete

Tù Cấm

Tù Lung – Nguyệt Sắc Như Thương [HĐ, STV]  Complete

Tù Luyến

Tù Phi Complete

Tù Thú

Tụ Thủ Khuynh Thiên 01 (Dừng chương 15) 02  03 (Từ chương 16)

Tư Phàm 01 02 Complete  03

Tư Quân Nhập Mộng

Tứ Bề Thọ Địch

Tứ Diệp Mục Túc

Tứ Gia Tộc Chi Lam Môn  01  02

Tứ Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thảng Đích Thịnh Hạ Complete

Tứ Thần Thú Hệ Liệt

Tứ Tuyệt Thiên Hạ

Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ Complete

Tử Bất Giáo, Phụ Chi Quá

Tử Chậm 01  02

Tử Linh Đảo

Tử Mệ 01  02

Tử Sắc Song Nhân Sàng

Tương Kiến Hoan

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại Complete

Tương Phu

Tương Tư Đoạn

Tương Ái Hảo Bất Hảo Complete

Tương Tư Thành Cuồng Complete

Tương Tư Thành Tro

Tương Quân Phối Complete

Tướng Quân Vương Phi (PN) Complete

Tường Lân Uy Phượng Complete

Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh

Tựu Thị Yếu Cật Oa Biên Thảo

Tuy Hữu Đồng Nhân Mẫu, Bất Tẩu Đam Mỹ Lộ Complete

Tùy Ái Trầm Luân Complete

Tùy Hứng Complete

Túy Chẩm Xuân Sắc

Tuý Hoa ấm

Túy Hồng Y Complete

Túy Nam Kha

Túy Ngoạ Hồng Trần 01 02 Complete

Túy Nguyệt Online

Túy Nhược Thành Hoan

Túy Tiếu Bồi Quân Tam Thiên Trường

Túy Trường Sinh

Tùy Ái Trầm Luân

Tuyên Cổ Tình Duyên

Tuyền Qua Complete

Tửu Sắc Tài Khí

Tuyệt Đối Xâm Chiếm 01 02 Complete 03

Tuyệt Kiếm Lộng Phong Complete

Tuyệt Luyến

Tuyệt Luyến  (Chức Vân)

Tuyệt Ngạo Cô Yên

Tuyệt Sắc Tiểu Quan

Tuyệt  Thế Hảo Baby  Complete

Tuyệt Thế Luyến Complete

Tuyệt Xứ Phùng Sinh

Tuyết Nhân Dữ Đào Phạm

Tuyết Sắc Tiểu Hồ

Tuyết Táng Chi Ái Complete

Tuyệt thế phong lưu luyến khuynh thành

Tuyết Y Công Tử

.

.

U

U Lan Lộ   Complete- Blog khóa

Ức Tình Hệ Liệt:

Uy, Ta Dưỡng Ngươi  01  02

Uy Vũ Hoàng Phi Complete

Uyên Bão Uyên Complete

Uyên Ương Lâu Chi Hoạ Sư Đan Phượng Complete

Uyên Ương Phổ Complete

Uyên Viễn Lưu Trường Complete

Ưng Đích Diện Cụ Complete

Ưng Hạc Ký

Ứng Quan Án

.

.

V

Vạn Năng Bảo Bảo

Vãn Túy Tỉnh Thời Cộng Triều Hà Complete

Văn Công Võ Lược Hệ Liệt:

Văn Tuyết Vô Song  01  02

Vân Hách Liên Thiên

Vân Thủy Nhược Giang Ly

Vấn Tâm Nguyệt

Vấn Thế Gian Tình Là Gì

Vận Mệnh

Vậy Thì Sao

Vệ Khê

Vi Nhĩ Lưu Tình Complete

Vi Quân Cuồng 01 02 Complete

Vi Thần  Blog detele

Vinh Khô Hoa Niên  Complete

Vĩnh Cơ Kí

Vĩnh Hằng  Complete

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt:

Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ  Complete

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô  Complete

Vô Diêm Nam Tình Sự  Complete

Vô Giác Long

Vô hoa quả  Complete

Vô Hữu Khả Cập

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện c1-19 bị del 01 (từ c20) 02 (từ c56) Complete

Võ Vận Hưng Thịnh

Vô Ái Song Tử Complete

Vô Căn Công Lược

Vô Cấm

Vô Năng Vi Phượng

Vô Song Công Tử

Vô Tình Complete

Vô Xá:

Vô Xử Khả Tầm Complete

Vợ Nhỏ Bát Nháo

Vong Quốc Chi Nô  01  02

Vong Ưu Complete

Vọng Tinh Thần

Vong Quốc Chi Quân vs Khai Quốc Chi Quân

Vong Xuyên Complete

Võng Du Chi Ái Nhĩ 59 Miểu  01 Complete  02

Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới

Võng Du Chi Cao Thủ Không Cô Đơn Ẩn Nặc Lan San [VD]

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích

Võng Du Chi Đối Kháng

Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng

Võng Du Chi Hành Động Nhất Lưu

Võng Du Chi Ngã Thị Hoa Tượng Ngã Phạ Thùy

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Võng Du Chi Sát Lục Tình Duyến

Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên Complete

Võng Du Chi Tiểu Tâm Phiến Tử

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Thiếu Niên Complete (Chỉ tới chương 36)

Võng Du kỳ duyến hệ liệt

Võng Lạc Ca Giả

Võng Phối Bối Cảnh Hệ Liệt

Vu Sắc Mỹ Túy Complete

Vũ Dạ Kì Đàm  01  02 03

Vũ Giả Hệ Liệt

Vũ Lâm Dật Sự Hệ Liệt

Vũ Lăng Xuân Complete

Vườn Trường Bạo Quân  Complete

Vương Gia Địa Ái Trù Complete

Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ 01 02 Complete

Vương Gia Tha Mạng  Complete

Vương Gia Diễm Xuân Mai

Vương Giả Quy Lai  01  02

Vương Phi Của Ta Là Nam Nhân 01 02 Complete  03  Hạ Bộ

Vương Triều Charcot Hệ Liệt:

Vương Triều Kim Ngọc

Vương Tử Lôi Thôi

.

.

W

When Tiger Loves Cat

.

.

X

Xà Phược  Complete

Xà Quân

Xà Vương Kỳ Truyện Complete

Xà Yêu Complete CV

Xà Yêu Bảo Bảo

Xâm Chiếm Complete

Xích Ái Sát Thủ Complete

Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Xuân Hoa Thu Nguyệt Liễu Bất Liễu  Complete

Xuân Lai Biến Thị Đào Hoa Thủy

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam 01 02 Complete 03

Xuân Phong Độ

Xuất Vân Thất Tông “Tội”  01  02

Xui Xẻo Hệ Liệt:

Xung Động (Va Chạm) Complete

Xung Hỉ Nam Phi  01 02

Xuy Sầu Complete

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Xuyên Qua Chi Phiêu Hành Thiên Hạ

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia Complete

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du Complete

Xuyên Việt Chi Hí

Xuyên Việt Chi Quy Đồ Complete

Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư

Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ  Complete

Xuyên Việt Dị Thế Úy Lam Thiên Không Hạ

Xuyên Việt Mạt Thế Đại Lục

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành Complete

.

.

Y

Ỷ Lại Vào Ngươi

Yến Complete

Yên Chi Túy Complete

Yên Hoa Tam Nguyệt

Yên Hoa Tuyết  01  02  03

Yên Hôi

Yên Nguyệt Ca

Yến Song Phi

Yêu, Kỳ Thật Rất Đơn Giản

Yêu Đàm Mộng Hoa 01 02 (tiếp c6) 03 04 Complete

Yêu Hồ Hệ Liệt

Yêu Không Nói Nên Lời (Bất năng thuyết đích ái luyến)

Yêu Ma Đạo

Yêu Nhi

Yêu Nhứ Long Ngâm

Yêu Nghiệt Pháp Y

Yêu Nghiệt Tiêu Ẩn

Yêu Straight  Complete

Yêu Thô Nhân  Complete

Yêu Thượng Một Người

Yêu Thượng Nam Nô  Complete

Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi Complete

P/s: nếu có việc gì về bản word hoặc ebook thì liên hệ với ta qua mail: omaichua_2892@yahoo.com

95 comments on “List truyện Đam mỹ

 1. Pingback: Đam mĩ | yupoloveyunho

 2. Khụ,chào nàng. Cho ta hỏi một xíu, lúc trước ta có đọc giới thiệu một chuyện mà giời tìm ko ra. Nội dung đại khái là gì: lúc anh công còn nhỏ bị sao đó mà phải qua gia tộc bạn thụ xin giúp đỡ nhưng ko dc bị coi thường abcxyz…(bạn thụ trong nhà ko dc yêu thương gì hết á mà bị coi như người hầu) rồi bị đá ra cổng thì được bạn thụ cho bánh. Sau lớn lên quay lại trả thù rồi bắt gả con gái qua nên nhà này gả thụ qua thay ( đêm đầu rất dã man…) rồi sau quăng bạn thụ ra hậu viện ko quan tâm… trước ngược sau ngọt… Bộ này cổ trang. Nếu nàng biết tên thì cho ta xin nha
  Ps: cảm ơn nàng nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s